JCDecaux og Clear Channel samarbeider om dekningstall for utendørsmediekanalen. Selskapene har benyttet verdens ledende kompetanse innenfor utendørsforskning - Simon Cooper Associates, som har hatt tilsvarende rolle i utviklingen av Outdoor Impact i øvrige Europa. TNS Gallup har gjennomført feltarbeidet i det norske markedet. Undersøkelsen er i dag regnet som den mest avanserte metoden for måling av utendørsreklame i verden.   Outdoor Impact er en videreutvikling av den tidligere dekningstallundersøkelsen, og inkluderer blant annet økt detaljeringsnivå gjennom ny datainnsamling, og ny rapporteringsmodul med mer funksjonalitet. Outdoor Impact vil gi annonsører og mediebyråer bedre grunnlag for planlegging av utendørskampanjer.